MSD Animal Health

Wij, de werknemers van MSD Animal Health Nederland, vormen een dochtermaatschappij van Merck/MSD Animal Health. MSD Animal Health ontwikkelt en produceert hoogwaardige diergeneesmiddelen, die wij op de Nederlandse markt brengen.

Ons team van 45 sterk gemotiveerde medewerkers zet zich dagelijks in om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van een breed scala gezelschaps- en landbouwhuisdieren. Wij hebben een glasheldere innovatiestrategie, waarin onze klant altijd centraal staat. Wij zien het verkopen van diergeneesmiddelen als slechts een onderdeel van een veel bredere rol die wij als grootste veterinairfarmaceutisch bedrijf hebben. Wij leven vanuit de overtuiging dat wij “diergezondheid” verkopen en profileren onszelf dan ook het liefst als partner-in-business van de Nederlandse dierenarts.

Vanuit onze filosofie van verantwoord ondernemen ondersteunen wij de maatschappelijke rol, die de dierenarts bekleedt in zijn dagelijkse praktijkuitoefening. Zaken als voedselveiligheid, dierenwelzijn en kwaliteit van het (dieren)leven staan bij ons dan ook hoog in het vaandel. Door de innoverende manier van invulling van deze subdoelen hopen wij ons ultieme doel te bereiken: het creëren van “een goed-gevoel” bij alle contacten tussen MSD Animal Health en haar directe klanten (de dierenarts), maar zeker ook bij haar indirecte klanten (de eindgebruikers van onze producten).

Een ambitieus streven, maar wij gaan het waarmaken.